Avloppsproblem

Våra till ytan stora kommuner medför ett stort ledningsnät och många anläggningar. Allt har dessutom många år på nacken och årligen görs stora insatser för att säkerställa leverans och funktion.

Felanmälan

Om du behöver felanmäla vatten och avlopp kan du göra det under kontorstid, telefonnummer: 010-251 53 00.

Övriga tider, läs mer om vad som gäller för din kommun här.

Får du akuta avloppsproblem ska du alltid först kontakta Vatten och miljöresurs för att vi ska kunna konstatera om problemet är i det allmänna ledningsnätet eller i ledningen på din fastighet som du själv ansvarar för. Om du direkt anlitar privata avloppsrensningsfirmor och det visar sig att problemet är på det allmänna ledningsnätet kan vi tyvärr inte ersätta dina utlägg till avloppsrensningsfirman.

Driftstörning

Ibland kan en vattenläcka eller andra störningar i vår verksamhet uppstå. Då informerar vi om det via vår hemsida.

Ibland får vår kundservice samtal från kunder som tycker att vi borde annonsera om driftstörningar i ortens morgontidning. Tyvärr är det inte möjligt av flera skäl. Framförallt är det en kostnadsfråga. Annonsering kostar mycket pengar och i kombination med många ledningsarbeten blir det snabbt ohållbart. Dessutom är många driftstörningar av akut karaktär där tiden helt enkelt inte medger annonsering. Annonsering om driftstörning sker därför endast i undantagsfall när ett stort antal kunder är berörda.