Förslag på justering av VA-taxa Bergs kommun

Inför varje nytt år tas beslut om nya taxor och avgifter i kommunfullmäktige. Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (VA), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.

Ärendet går upp till kommunstyrelsen i Berg den 14 november. Den nya taxan träder därefter i kraft den 1 januari 2024.

Typhus A
Den föreslagna indexeringen av VA-taxan innebär en höjning på 21 % på brukningsavgifterna, vilket för en normalvilla* skulle innebära en kostnadsökning på cirka 1231 kr/år eller 102,50 kr/månad. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 21 %, en kostnadsökning med 39 690 kr inklusive moms.

* Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2 . Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m³ /år. Avgifterna redovisas inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten


Typhus B
Den föreslagna indexeringen av VA-taxan innebär en höjning på 21 % på brukningsavgifterna, vilket för ett flerbostadshus* totalt skulle innebära en kostnadsökning på cirka 11712kr/år eller 976 kr/månad. För ett flerbostadshus som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 21 %, en kostnadsökning med 83 790 kr inklusive moms.

* Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Vattenförbrukning 2000 m³. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, tomtyta 800 m².
Källa: Svenskt Vatten

Här hittar du aktuella taxor för Bergs kommun Öppnas i nytt fönster.