Avgifter för vatten och avlopp

Flicka tvättar händerna under rinnande kranvatten i handfat

Vi på Vatten och Miljöresurs gör vårt allra bästa för att se till så att du har rinnande rent vatten i kranen och blir av med avloppet på ett hälsosamt, bekvämt och miljömässigt bra sätt. Det är i korthet det som din va-avgift går till.

Avgiften för vatten och avlopp består av två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp, eller när du gör en ändring som till exempel att bygga en extra lägenhet

Här finns mer info om anläggningsavgiften

Brukningsavgift

  • Brukningsavgiften går i korthet till produktion, distribution och rening av vatten och avloppsvatten. Alla fastighetsägare med kommunalt vatten och avlopp betalar solidariskt för skötsel och underhåll av alla ledningar och anläggningar som behövs. Du betalar för nyttan av att kunna använda vattnet, inte för hur mycket vatten du använder.

Här finns mer info om brukningsavgiften

Vem betalar?

Kommunalt vatten och avlopp finansieras inte med skatte­pengar. Det är i stället de avgifter som fastighets­ägare betalar för kommunalt vatten och avlopp som täcker kostnaderna.

Alla som är inkopplade på va-nätet, oavsett om du äger ett fritidshus eller bor permanent, är tillsammans och solidariskt med och betalar för det här.

De pengarna som du betalar går alltid tillbaka till va-verksamheten. Vatten och Miljöresurs är inte vinstdrivande, alla va-avgifter som kommer in till kommunerna går till va-verksamheten som Vatten och Miljöresurs bedriver.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar vilken va-taxa som varje kommun ska ha.

Uppsägning av va-abonnemang

En fastighetsägare kan inte säga upp ett va-abonnemang så länge fastigheten befinner sig inom ett område som är anslutet till kommunalt va. Det innebär att även om du har stängt av ditt vatten så måste du fortsätta att betala brukningsavgift enligt den va-taxa som gäller i kommunen som fastigheten ligger i.

Så säger lagen

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska fastighetsägare betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde och fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Hänvisning: Lagen om Allmänna vattentjänster (2006: 412)