Allmänna bestämmelser - vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i en kommun är namnet på de gällande regler som förkortat kallas ABVA.

De allmänna bestämmelserna gäller för samtliga abonnenter som är anslutna till kommunens vatten och avloppsanläggningar. Bestämmelserna reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av vatteninstallationer, vattenmätare och vad man kan förvänta sig av dricksvattnet

De allmänna bestämmelserna fastställs av respektive kommunfullmäktige i Berg, Bräcke och Härjedalens kommun.