Tillgänglighet för webbplatsen

Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur vattenmiljoresurs.se uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt under avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information i annat format än det som finns på vattenmiljoresurs.se så kan du meddela oss via kontaktformuläret nedan.

Dina uppgifter
Dina uppgifterDu kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling vänligen uppge din e-postadress.

För att Vatten och Miljöresurs ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer Vatten och Miljöresurs att behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vattenmiljoresurs.se/gdpr

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan, så att vi får veta att problemet finns.

Dina uppgifter
Dina uppgifterDu kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling vänligen uppge din e-postadress.

För att Vatten och Miljöresurs ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer Vatten och Miljöresurs att behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vattenmiljoresurs.se/gdpr

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på webbplatsen DIGG.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt, eftersom det inte uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Otillgängligt innehåll är sorterat utifrån vid vilken typ av funktionsnedsättning innehållet inte är nåbart. Inom hakparantes ser du vilket kriterium som delvis eller helt inte är uppfyllt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar så kallade alternativ-texter, som förklarar vad bilderna visar. [WCAG 1.1.1 - A]
 • För rörlig bild saknas syntolkning. [WCAG 1.2.3 - A och WCAG 1.2.5 - AA]
 • För dig som tabbar eller lyssnar på webbplatsen finns möjlighet att välja bort huvudmenyn och istället gå direkt till innehållet. Rubriker, huvudmeny, sidhuvud och sidfot är uppmärkta så att dem kan tolkas av en maskin. Däremot saknas maskinläsbar märkning för vanliga funktioner som exempelvis sökrutan och driftinformationen på webbplatsen. [WCAG 2.4.1 - A]
 • Vissa sidor och dokument har inte samma titel som huvudrubrik eller länknamn. Det innebär att en länk inte alltid har samma namn som den webbsida eller pdf som man kommer till genom att följa länken. [WCAG 2.4.2 - A]
 • Vissa knappar saknar maskinläsbara etiketter. Det kan innebära en risk för att att knappar och ikoner tolkas annorlunda av röststyrda webbläsare. [WCAG 2.5.3 - A]
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Detta kan upplevas som oförutsägbart. [WCAG 3.2.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga driftstörningar presenterar viktiga meddelanden i rött och driftstörningar i blått. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad. [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Vissa bilder saknar så kallade alternativ-texter, som förklarar vad bilderna visar. [WCAG 1.1.1 - A]
 • För dig som navigerar med tangentbord fokuseras/markeras vissa element (knappar, länkar och ikoner) inte med tillräcklig kontrast. [WCAG 2.4.7 - AA]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att visst innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga driftstörningar presenterar viktiga meddelanden i rött och driftstörningar i blått. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad. [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • För dig som tabbar eller lyssnar på webbplatsen finns möjlighet att välja bort huvudmenyn och istället gå direkt till innehållet. Rubriker, huvudmeny, sidhuvud och sidfot är uppmärkta så att dem kan tolkas av en maskin. Däremot saknas maskinläsbar märkning för vanliga funktioner som exempelvis sökrutan och driftinformationen på webbplatsen. [WCAG 2.4.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att visst innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 - A]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Felmeddelanden i formulär (exempelvist obligatoriska fält som inte är ifyllda) kan upplevas som otydliga. [WCAG 3.3.1 - A]
 • Vissa sidor och dokument har inte samma titel som huvudrubrik eller länknamn. Det innebär att en länk inte alltid har samma namn som den webbsida eller pdf som man kommer till genom att följa länken. [WCAG 2.4.2 - A]
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Detta kan upplevas som oförutsägbart. [WCAG 3.2.1 On Focus – A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att visst innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 - A]

Problem med PDF-dokument

 • Många PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig.
 • I vissa PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) så kallade alternativ-texter (texter som förklarar vad bilderna visar).

Oskäligt betungande anpassning

Vatten och miljöresurs åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi jobbar hela tiden med åtgärder för att rätta kända tillgänglighetsproblem, men våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga och många dokument som har publicerats sedan tidigare har inte gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av allt innehåll på webbplatsen, och även webbutveckling av den tekniska webbplattformen för att komma till rätta med samtliga webbtillgänglighetsfel. Därför går det inte att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda alla fel.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning och testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 31 augusti 2020.