Nyheter


  • Tid för vatten

    Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen (så dunstar inte vattnet bort)

  • Samma sopbil hämtar både restavfall och matavfall

    För att spara transporter, miljö och pengar är det samma sopbil som hämtar både ditt matavfall och restavfall. Självklart blandas inte avfallet ihop utan töms i olika fack inuti sopbilen.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar