Senast uppdaterad:

Allt fler använder sina matavfallskärl

I januari satte Vatten och miljöresurs målet att halvera antalet oanvända matavfallskärl i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner, en total minskning med 1108 oanvända matavfallskärl. Sedan dess har antalet oanvända matavfallskärl sjunkit drastiskt och mängden insamlat matavfall har nära på tredubblats*.

Rekordökning i Bräcke

Sedan kampanjen #MataKärlet började i januari har totalt 687 fler permanenthushåll börjat använda sina matavfallskärl. Störst ökning har skett i Bräcke där antalet använda kärl har ökat med nära 85 procent, motsvarande 440 hushåll.

- När vi kollade på statistiken från Bräcke blev vi minst sagt förvånade och behövde dubbelkolla så att siffrorna verkligen stämde. Det är ett fantastiskt resultat som verkligen sticker ut, säger Robin Loo, avfallschef på Vatten och miljöresurs.

I Bergs kommun har 173 fler permanenthushåll börjat använda sina matavfallskärl och i Härjedalen är motsvarande siffra 74 permanenthushåll. Ett alternativ till att använda sitt matavfallskärl är att anmäla hemkompost till kommunen, men under perioden har endast 12 hushåll kommit in med en sådan anmälan.

Uppsving som gör skillnad

Att skicka avfall till förbränning är en kostsam process som också innebär slöseri av viktiga resurser. För sex år sedan skickade Vatten och miljöresurs över 6 431 ton restavfall till förbränning, och 2023 hade den siffran minskat med 1 497 ton, vilket är en dramatisk minskning.

Den huvudsakliga anledningen till minskningen är införandet av matavfallskärl, som inleddes under 2020. Idag har i stort sett alla permanentboende i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner matavfallskärl, och mängden matavfall som samlas in ökar stadigt.

- Det finns en ovana bland våra kommuninvånare att sortera sitt matavfall, men mycket har hänt sedan vi började introducera matavfallskärl under 2020. Bara i Härjedalen har vi samlat in lika mycket matavfall under första kvartalet 2024 som under hela 2023 – drygt 270 ton, säger Robin.

*Fram till april i år har Vatten och miljöresurs samlat in 424 ton matavfall, vilket är en besparing på utsläpp med127 ton CO2e. Totalt under 2023 samlades 590 ton matavfall in.