Senast uppdaterad:

Lillhärdals återvinningscentral öppnar igen

Efter ett års stängning öppnar den 5 juni, 2024 återvinningscentralen (ÅVC) i Lillhärdal. Vatten och miljöresurs har förbättrat arbetsmiljön för personalen, uppdaterat fraktioner för återvinning och installerat en ny förpackningsinsamling. Nu får Lillhärdalsborna nära till en förbättrad och moderniserad återvinningscentral.

ÅVC i Lillhärdal stängde i januari 2023 på grund av bristande arbetsmiljö. Nu återöppnar återvinningscentralen då Vatten och miljöresurs investerat i en personalbod samt tagit bort fraktionerna farligt avfall, kyl, frys, elavfall och vitvaror. Detta var de brister som gjorde att anläggningen tidigare stängde.

Härjedalens kommun är stor till geografin och har få invånare som delar på kostnaden för återvinning och avfallshämtning. För att ha en ekonomi i balans men en service för alla, kommer samma personal som bemannar ÅVC i Ytterhogdal och Sveg också finnas i Lillhärdal. Öppettiderna förändras därmed för både Ytterhogdal och Sveg och det går enkelt att se här på hemsidan vilken återvinningscentral som är öppen vilken dag.

Ytterhogdal och Lillhärdal kommer ha öppet varannan onsdag och var fjärde lördag. Det innebär att ÅVC i Sveg är stängt varje onsdag och varannan lördag. Lillhärdal är först ut med nya skyltar enligt det nordiska skyltsystemet på återvinningscentraler. Dessa är försedda med QR-kod som ska underlätta för besökarna att sortera sitt avfall rätt och personal på plats hjälper gärna till. De vanligaste och mest förekommande fraktionerna kommer gå att lämna på ÅVC i Lillhärdal. Farligt avfall, kyl, frys, vitvaror och elavfall går tyvärr inte att lämna då det skulle kräva en större investering som Vatten och miljöresurs idag inte kunnat prioritera

ÅVC i Sveg har generösa öppettider och invånare från Lillhärdal och Ytterhogdal hänvisas dit med de fraktioner som inte tas emot i Lillhärdal. På Vatten och miljöresurs hemsida syns vilka fraktioner som finns på olika ÅVC och vi uppmanar alla att inte glömma bort de genomskinliga säckarna. Det finns en standard idag för alla ÅVC i Sverige att avfall som lämnas som energiåtervinning, ska läggas i genomskinliga säckar för att säkerställa att det är rätt sorterat och att det inte innehåller farligt avfall eller elektronik. Säckar köps på bygghandeln och i vissa matbutiker.

Återvinningscentralerna är till för att ta emot kommuninvånarnas grovavfall. Böcker, skor, textilier och liknande får oftast plats i det egna gröna kärlet och då ska det slängas där. Om du har saker som du vill bli av med men som fortfarande är funktionsdugliga, glöm inte bort att lämna det vidare till vänner, second hand eller sälj det.

Öppettider för Lillhärdal, Ytterhogdal och Sveg.

Varför stängde Lillhärdals återvinningscentral?

Med anledning av flertalet brister i både anläggningen och arbetsmiljön var vi tvungen att stänga Lillhärdals återvinningscentral. Vi sätter säkerheten främst och är mån om vår personal och deras arbetsmiljö.

Även Lofsdalens återvinningscentral stängde, varför öppnar inte den?

Lofsdalens återvinningscentral ligger på samma verksamhetsområde som kommunens avloppsanläggning. Åtgärderna för Lofsdalen behöver därför ses över ur ett större perspektiv.

Trots nyöppning så kan jag inte lämna farligt avfall, kyl, frys, vitvaror och elavfall på Lillhärdals återvinningscentral, varför?

Att hantera farligt avfall och vitvaror kräver mycket mer av både anläggningen och personalen. Vi har sett att det är viktigare med återvinningscentraler i hela kommunen än att alla fraktioner finns överallt. Just farligt avfall, kylskåp, frys, elavfall samt vitvaror måste fortsatt lämnas i Sveg.

Öppettiderna är inte direkt generösa?

Lillhärdal och Ytterhogdal är våra minsta återvinningscentraler och bemannas av samma personal som i Sveg. Vi har försökt göra en personalfördelning så att öppettiderna är i paritet med antal invånare. De mindre har öppet varannan onsdag samt var fjärde lördag. I Sveg är öppettiderna betydligt generösare och det går naturligtvis att lämna återvinning i Sveg för alla kommunens invånare.

Påverkas fler återvinningscentralers öppettider?

Ja, Ytterhogdals återvinningscentral får nya öppettider och även Svegs återvinningscentral påverkas till viss del. Se alla aktuella öppettider på https://www.vattenmiljoresurs.se/avfall-och-atervinning/atervinningscentraler Länk till annan webbplats.

Genomskinliga säckar, varför måste jag ha det och hur får jag tag på dem?

Att energiåtervinning (till exempel mattor och större uttjänta leksaker) måste läggas i genomskinliga säckar handlar om att vi som jobbar på återvinningscentralen lätt ska se om avfallet sorterats rätt och annars åtgärda det. Detta är en standard som gäller alla återvinningscentraler i hela landet. Genomskinliga säckar finns att köpa på de flesta byggaffärer och ibland också mataffärer.

Vad menar ni med betalsäck för restavfall?

Restavfall är allt du brukar lägga i ditt gröna restavfallskärl hemma efter att du sorterat ut kompost och förpackningar. Återvinningscentralerna är till för att ta emot kommuninvånarnas grovavfall. Till exempel böcker, skor och textilier får oftast plats i ditt gröna kärl och då ska det slängas där. Men har du behov av extra volym någon gång så kan du mot betalning lämna detta på återvinningscentralen. Antingen köper du en säck som du sedan fyller och lämnar in. Alternativt fyller du en egen säck och betalar för den på plats.

Återbruka mer!

Om du har saker som du vill bli av med men som fortfarande är funktionsdugliga, glöm inte bort att lämna det vidare till vänner, second hand eller sälj det.