VA-taxan föreslås genomgå en justering från och med 1 januari 2024

I våra ägarkommuner sker ett ständigt arbete för att leverera friskt dricksvatten och en god avloppshantering för fastigheter med kommunalt vatten och avlopp. Kostnaderna för drift och energi har ökat markant, samtidigt som fortsatta investeringar i bland annat befintliga och nya installationer behöver täckas.

På Vatten och Miljöresurs senaste styrelsemöte beslutade man att godkänna förslaget om att höja bruknings- och anläggningsavgiften* för att kunna täcka de nödvändiga kostnaderna för utredningar, produktion, energi, verksamhetsutveckling samt drift av vattenverk och reningsverk. Ärendet går upp i Bergs, Bräcke och Härjedalens respektive kommunstyrelser under november månad innan det beräknas träda i kraft från årsskiftet.

* skillnader på vilka avgifter som höjs för respektive kommun

På länkarna nedan kan du läsa mer om respektive kommuns förslag:

Förslag på justering av VA-taxa Bergs kommun Öppnas i nytt fönster.
Förslag på justering av VA-taxa Bräcke kommun Öppnas i nytt fönster.
Förslag på justering av VA-taxa Härjedalens kommun Öppnas i nytt fönster.