Justering av avfallstaxor på förslag till kommunstyrelsen i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner

Inför varje nytt år tas beslut om nya taxor och avgifter i kommunfullmäktige. Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (VA), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.

Vatten och Miljöresurs styrelse har nu skickat in förslag på justering av avfallstaxorna i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner.
Förslagen går upp för beredning i kommunstyrelsen följande datum:

  • Bergs kommun 14 november
  • Härjedalens kommun 16 november
  • Bräcke kommun 22 november

Därefter fattas beslut i respektive kommuns kommunfullmäktige.
Nya taxor börjar gälla från 1 januari 2024.

Du kan läsa om förslagen genom att klicka på länkarna nedan:

Förslag på revidering av avfallstaxa Bergs kommun
Förslag på revidering av avfallstaxa Bräcke kommun
Förslag på revidering av avfallstaxa Härjedalens kommun