Felaktig debitering av avfallsavgifter i Bräcke kommun

Enligt Mark- och miljödomstolens mål 3393-17 har Bräcke kommun feldebiterat vissa fastigheter under perioden 1 juli 2016 till 29 februari 2020.

Detta avser endast de fastigheter som debiterats taxan grundavgift för gemensamt kärl fritidshus.

Det finns nu möjlighet att ansöka om återbetalning via Vatten och Miljöresurs E-tjänster https://e-tjanster.vattenmiljoresurs.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundkraven är att du varit ägare till en fastighet under en del eller hela denna period och har debiterats ovanstående avgift. Ägandet kommer att kontrolleras mot Lantmäteriet och Bräcke kommuns register.

Om du är berättigad till återbetalning kommer även ränta att beräknas på beloppet.

Sista dag för ansökan är den 15 december 2023.

Har du några frågor kan du kontakta oss på: kundservice@vattenmiljoresurs.se