Bygget vid Funäsdalens reningsverk startar upp igen

Byggnation av Funäsdalens nya reningsverk startar upp igen inom projekt VA2025 i Härjedalens kommun. Arbetet återupptas i slutet av augusti.

Bakgrunden till att byggarbetet stått stilla är diskussioner mellan parterna Vatten och miljöresurs och entreprenören YIT gällande markarbete och marksättningar som uppkom i maj 2022.

- YIT har meddelat att de återupptar arbetet med reningsverket, säger Rickard Stenberg, VD för Vatten och miljöresurs.

Under det gånga året har olika geotekniska undersökningar genomförts för att bidra med svar på vad som har orsakat marksättningarna. Parterna har olika syn på orsaken till sättningarna samt hur resultaten från de geotekniska undersökningar ska tolkas vilket har gjort att dialogen och byggarbetet har dragit ut på tiden. Samarbetet mellan parterna fortsätter nu enligt tidigare kontrakt med en delvis uppdaterad platsorganisation.

- Dialogen om orsak och ansvar för uppkomna marksättningar förs separat och parallellt med att byggarbetet pågår, förhoppningsvis undviks ytterligare förseningar framåt, säger Rickard Stenberg.

Marksättningarna vid Funäsdalens reningsverk som gjorde att arbetet pausades kommer att åtgärdas för att åter montera reningsverksbyggnaden enligt tidigare plan. Arbetet omfattar inledningsvis markarbeten och justering av betongkonstruktioner.