Justering av avfallstaxan i Bergs kommun

Beslut har tagits i Bergs kommun att justera delar av avfallstaxan från 1 augusti. Taxan för vatten- och avlopp (VA), slam och återvinningscentralerna lämnas oförändrad och ligger kvar på samma nivå som 2022.

Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (VA), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.
Det innebär att avgifterna justeras så att ett över- eller underskott inte uppstår.

Intäkterna från avfallstaxan ska täcka kostnader för:

  • insamling av mat- och restavfall
  • insamling av tidningar
  • behandling och transport av avfall
  • drift och skötsel av återvinningscentraler
  • information
  • slamtömning
  • underhåll och utveckling

Underskottet för året blev större än planerat, vilket gör att vi behöver justera taxan från den 1 augusti. Beslut om nya avfallstaxor togs i kommunfullmäktige den 19 juni.

Justeringen innebär i genomsnitt en ökning med 63 kronor per månad för en abonnent i villa.

Här hittar du protokollet från Bergs kommuns kommunstyrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisexempel jämförelse avfallstaxa från 1 augusti

Grundavgift

Bostadstyp

Nuvarande taxa

Från 1 augusti

En-, tvåbostadshus och fritidshus

413

1 100

Lägenhet i flerbostadshus och samfällighet

289

770

Fritidshus, utan vatten eller avlopp

124

550

Abonnemangsavgift

Typ av behållare

Nuvarande taxa

Från 1 augusti

Matavfallskärl, varannan vecka

218

215

190 liters kärl, restavfall, varannan vecka

304

360

370 liters kärl, restavfall, varannan vecka

636

765

370 liters kärl, restavfall, varje vecka

1210

1570

Container, varannan vecka

7313

17 160

Tömningsavgift

Typ av behållare

Nuvarande taxa

Från 1 augusti

Matavfallskärl

0

0

190 liters restavfallskärl

74

75

370 liters restavfallskärl

115

125

Container

1 100

1 500

Tabellen visar prisexempel inklusive moms