Så tar du hand om blomsterlupiner

Bild på blomsterlupiner

Rensa bort blomsterlupinerna och lämna dom på återvinningscentralen. Blomsterlupiner och andra invasiva växter, ska inte läggas i komposten, utan sorteras som brännbart avfall på återvinningscentralen.

Lägg växterna i två lager genomskinliga säckar och förslut ordentligt, gärna med tejp, för att förhindra att fröerna sprids.

Vad är skillnaden på en lupin och en blomsterlupin?

Det finns flera sorters lupiner, men alla räknas inte som invasiva. Exempelvis är regnbågslupin (L. x regalis) lik blomsterlupin men har vanligen grenig stjälk med flera blomställningar i bjärtare färger, och är inte en invasiv art.

Här kan du läsa mer om Blomsterlupinens kännetecken och andra lupinarter i Artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer info från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en invasiv växt?

Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan någon gång har förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. När växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, utanför trädgården, uppstår stora problem inte minst för den biologiska mångfalden.

Lägg inte invasiva arter i ditt restavfallskärl

Sopbilen komprimerar (pressar ihop) avfallet för att få plats med så mycket som möjligt i transporten. Då påsarna riskerar att gå sönder och fröerna då kan spridas, vill vi att du i första hand lämnar dina säckar på en återvinningscentral.