Felaktiga fakturor har skickats ut i Bergs kommun

Felaktiga fakturor gällande grundavgift för avfall har skickats ut till medlemmar i samfälligheter i Bergs kommun i samband med en uppdatering av vårt kundsystem.

Du behöver du inte kontakta oss om du fått en felaktig faktura. Vi har annulerat alla fakturor som inte stämmer.