Kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushållen 2024

Fotograf: Jenny Brolin, fti.se

Från och med 1 januari 2024 ska kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen). Vi planerar nu för hur detta ska göras på ett så bra sätt som möjligt för Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner.

Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall). Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

Hur kommer insamlingen att se ut?

Det är ännu inte klart hur hela insamlingssystemet kommer se ut i våra kommuner. Just nu planerar Vatten och Miljöresurs intensivt för övertagandet av insamlingsansvaret från 1 januari 2024.

Återvinningstationerna blir kvar

Vi planerar för att ta över samtliga återvinningstationer (ÅVS). Förpackningar kommer fortsatt kunna lämnas vid en ÅVS efter 1 januari 2024.