Extra provtagning av dricksvatten som tas från Storsjön

Med anledning av påträffande av förhöjda halter av PFAS, dioxiner och kvicksilver i fisk i Storsjön har vi beställt extra provtagning för detta i det vattenverk som vi tar vatten ifrån Storsjön; Side Vattenverk.

Provtagning av dricksvatten

Provtagning inom Vatten och Miljöresurs sker enligt dricksvattenföreskrifterna. Från årsskiftet 2022 är det LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som reglerar provtagningen. Prov tas på vatten i sjöar och vattendrag, på råvatten i våra brunnar, på dricksvatten i våra vattenverk samt på nätet ute hos våra kunder.

Vid avvikelser eller misstanke om problem med dricksvatten tas extraprov, detta kommuniceras också med miljökontoret som är vår tillsynsmyndighet. Utifrån provsvaren agerar vi direkt. Hur vi agerar beror på vad som har hänt och vårt agerande granskas löpande av tillsynsmyndigheten.

Här kan du läsa mer om provtagning av dricksvatten i våra ägarkommuner.