Byggstart av avloppsreningsverk i Funäsdalen

Nu bygger Vatten och Miljöresurs Härjedalens kommuns första konventionella avloppsreningsverk. En modern anläggning som bidrar till att vi på sikt kan skydda våra vattendrag, men som också skapar förutsättningar för fler människor att besöka och bo här.

- Äntligen är det dags för byggstart! Det här är en viktig pusselbit i projektet VA 2025, så det känns spännande att få dra igång projektets första byggnation, säger tillförordnad projektledare Emma Dufbäck och fortsätter:

- Det nya reningsverket är en viktig satsning för att skydda våra vattendrag och samtidigt göra det möjligt för fler människor att besöka och bo i härliga Härjedalen.

Ska vara i drift årsskiftet 2023/24

Just nu pågår förberedande arbeten och om allt går som planerat blir byggstart på måndagen den 3 maj. Reningsverket beräknas vara klart hösten 2023. 

- Vi kommer sedan att trimma in verket med målsättning att det ska vara i drift vid årsskiftet 2023/2024, säger Emma Dufbäck.

YIT Sverige AB är den upphandlade entreprenör som kommer att utföra bygget av avloppsreningsverket.

Reningssteg som klarar av stora flödesvariationer

Det nya reningsverket kommer att vara anpassat för båda låga och höga flöden.

- I Funäsdalen har vi lite speciella förutsättningar att ta hänsyn till när vi bygger va-anläggningar. I och med turistsäsongerna varierar antalet personer som vistas på orten kraftigt under året. Det medför även stora flödesvariationer av avloppsvatten som ska renas, säger Emma Dufbäck.

Ett exempel på anpassning är i det biologiska reningssteget där en reningsteknik som kallas för MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor, kommer att användas. Det innehåller mikroorganismer som äter upp och omvandlar ämnen som vi inte vill ha i våra vattendrag i form av organiskt material och kväveföreningar. Dessa ämnen finns framförallt i vårt kiss och bajs. I MBBR-bassängerna finns flytande föremål som kallas bärare. På bärarna finns dessa mikroorganismer som ser till att de oönskade ämnena försvinner från avloppsvattnet.

- Vi har valt denna reningsteknik för att den inte kräver lika stora ytor som andra biologiska reningsmetoder samt klarar av variationer i belastning. MBBR är en reningsmetod som fungerar bra under dessa förhållanden, säger Emma Dufbäck.

Här kan du läsa mer om hur det går till när avloppsvattnet ska renas i det nya reningsverket.

illustration som visar hur det nya reningsverket ska se ut

Illustrationsskiss som visar hur det nya reningsverket kommer att se ut. Byggnaden kommer att vara 85 meter lång och 54 meter bred.

Nytt reningsverk i Funäsdalen

Det nya reningsverket kommer i korthet innebära:
  • Mer effektiv rening av våra avloppsvatten så att vi kan skydda våra vattendrag.
  • Bättre arbetsmiljö för anställda som jobbar med kommunalt vatten och avlopp.
  • Att vi har kapacitet att klara av en ökad exploatering med fler bostäder och besökare.

Fakta om VA 2025 - största satsningen på vatten och avlopp någonsin i Härjedalens kommun

Utvecklingen i fjällvärlden i kombination med ökade krav från myndigheter har lett fram till ett behov av att ta ett samlat grepp på den framtida va-försörjningen. Därför finns projektet VA 2025. VA 2025 är det största projektet inom vatten och avlopp som Härjedalens kommun har haft. Det innebär:

  • Nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen, med överföringsledningar från Ramundberget och Bruksvallarna, samt från Tänndalen.
  • Nytt gemensamt avloppsreningsverk för Björnrike, Björnrike syd, Vemdalsskalet och Vemdalen by samt nya avloppsreningsverk i Sveg och Lofsdalen.
  • I projektet letar man även efter framtida vattentäkter i Funäsdalsområdet samt Vemdalsområdet för att säkra dricksvattenförsörjningen på sikt.

Läs mer om VA 2025 här