Ledning

Ledning

VD

Pär Olofsson

par.olofsson@vattenmiljoresurs.se

Ekonomichef

Barbro Långström

barbro.langstrom@vattenmiljoresurs.se

Avfall och servicechef

Lina Eklund

lina.eklund@vattenmiljoresurs.se

VA-chef

Sofia Nisses

sofia.nisses@vattenmiljoresurs.se

Styrelse

Ordförande

Magnus Karlsson

Vice ordf.

Bo Karlsson

Ledamot

Niclas Cardegren

Ledamot

Richard Lundgren

Ledamot

Karin Paulsson

Ledamot

Jon Wagenius

Ledamot

Emma Ärfström

 

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar