Ledning

Ledning

VD

Rickard Stenberg

rickard.stenberg@vattenmiljoresurs.se

Ekonomichef

Barbro Långström

barbro.langstrom@vattenmiljoresurs.se

Avfall och servicechef

Lina Eklund

lina.eklund@vattenmiljoresurs.se

VA-chef

Andreas Löfgren

andreas.lofgren@vattenmiljoresurs.se

Styrelse

Ordförande

Magnus Karlsson

Vice ordf.

Bo Karlsson

Ledamot

John Regouw

Ledamot

Richard Lundgren

Ledamot

Karin Paulsson

Ledamot

Jon Wagenius

Ledamot

Emma Ärfström