Ledning

Ledning

VD

Pär Olofsson

par.olofsson@vattenmiljoresurs.se

Ekonomichef

Barbro Långström

barbro.langstrom@vattenmiljoresurs.se

Avfall och servicechef

Lina Eklund

lina.eklund@vattenmiljoresurs.se

VA-chef

Sofia Nisses

sofia.nisses@vattenmiljoresurs.se

Styrelse

Ordförande

Magnus Karlsson

Vice ordf.

Bo Karlsson

Ledamot

Niclas Cardegren

Ledamot

Richard Lundgren

Ledamot

Karin Paulsson

Ledamot

Jon Wagenius

Ledamot

Emma Ärfström