Ledning

Ledning

VD

Pär Olofsson

par.olofsson@vattenmiljoresurs.se

Ekonomichef

Barbro Långström

barbro.langstrom@vattenmiljoresurs.se

Avfall och servicechef

Lina Eklund

lina.eklund@vattenmiljoresurs.se

VA-chef

Vakant (t f Pär Olofsson/Patrik Bergman)

kundservice@vattenmiljoresurs.se

Styrelse

Ordförande

Magnus Karlsson

Vice ordf.

Bo Karlsson

Ledamot

John Regouw

Ledamot

Richard Lundgren

Ledamot

Karin Paulsson

Ledamot

Jon Wagenius

Ledamot

Emma Ärfström