Fakturor till Vatten och miljöresurs

Här hittar du som företagare information om hur du fakturerar Vatten och miljöresurs.

Fakturering till Vatten och Miljöresurs Mitt AB sker genom att du i första hand skickar e-fakturor.

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Även bilagor kan bifogas med e-fakturan. Pdf-fakturor räknas inte som e-faktura.

För att kunna delta som anbudsgivare i nya upphandlingar måste kravet på att kunna skicka e-fakturor vara uppfyllt.

Har du ännu inte möjlighet att skicka e-faktura så kan skicka pdf-faktura via vår e-post: fakturor@vattenmiljoresurs.se. Om du har flera pdf-fakturor är det viktigt att du endast skickar en faktura per e-post.

Frågor?

Har du frågor kring leverantörsfakturor så kan du kontakta:

ekonomi@vattenmiljoresurs.se

Faktureringsuppgifter

  • Företag Vatten och Miljöresurs Mitt AB
  • Organisationsnummer 559169-9573
  • Referenskod Ska alltid anges på fakturan

Elektroniska fakturor

  • PEPPOL-ID 0007:5591699573
  • Faktura-GLN 7340109100564
  • VAN-tjänst Tieto Sverige

PDF-fakturor

  • E-post fakturor@vattenmiljoresurs.se

Anslut till Peppol

Peppol är ett ständigt växande nätverk för elektroniska inköp och finns snart etablerat i hela Europa.

Här hittar du information om hur du ansluter till Peppol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.