Om oss

Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Vi ansvarar för att samla in och omhänderta allt hushållsavfall och slam från enskilda brunnar i Bergs och Härjedalens kommuner.

Vi ansvarar även för de båda kommunernas vatten- och avloppsanläggningar. Vi producerar och distribuerar dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet.

Vatten och Miljöresurs omsätter ca 110 miljoner och har 70 medarbetare.