Om oss

Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Vi ansvarar för att samla in och omhänderta allt hushållsavfall och slam från enskilda brunnar i Bergs och Härjedalens kommuner.

Vi ansvarar även för de båda kommunernas vatten- och avloppsanläggningar. Vi producerar och distribuerar dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet.

Vatten och Miljöresurs omsätter ca 110 miljoner och har 70 medarbetare.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar