Avfall och återvinning

Alla är skyldiga att lämna sitt hushållsavfall

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Berg och Härjedalens kommun är det Vatten och Miljöresurs som fått uppdraget att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att Vatten och Miljöresurs förutom att tömma sopkärl även ansvarar för de återvinningscentraler som finns i respektive kommun.

Berg och Härjedalens kommun är Vatten och Miljöresurs uppdragsgivare och tillsynsmyndighet är Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd. Tillsynsmyndigheten har till uppgift att kontrollera att Vatten och Miljöresurs utför sitt uppdrag på rätt sätt. Det är även Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd som beviljar dispenser och tillstånd enligt renhållningsföreskrifterna.

Avfallstrappa innehållande stegen 1. Avfallsminimera 2. Återanvända 3. Återvinna 4. Energiutvinna 5. Deponera Steg 1. Avfallsminimera Steg 2. Återanvända Steg 3. Återvinna Steg 4. Energiutvinna Steg 5. Deponera

Med avfallstrappan som utgångspunkt

Vatten och Miljöresurs mål är att hantera hushållsavfallet i Berg och Härjedalen på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Avfallshanteringen ska utformas så att människors hälsa och vår gemensamma miljö skyddas på både kort och lång sikt.

Föreskrifter om avfallshantering

I varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas. Renhållningsordningen fastställs av kommunfullmäktige.