Sök i vår sorteringsguide

Bild på flaskor med kaustik soda samt flaska okänt innehåll - i bakgrund skyltar med texten giftigt avfall
skylt med texten trä på återvinningscentral

Välkommen till vår sorteringsguide. Här kan du snabbt få koll på hur ditt avfall ska sorteras och vad som händer sedan.