Sällskapsdjur (döda djur)

Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Kontakta veterinär.

Döda sällskapsdjur (maxstorlek hund) kan grävas ner på den egna fastigheten förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Mindre döda sällskapsdjur kan även förpackas väl och lämnas i kärlet för restavfall. Avfall från husbehovsjakt av vilt får lämnas kvar i skogen där djuret fällts.