Ris och grenar, gräs och löv (trädgårdsavfall)

Symbol för ris och grenar samt gräs ochj löv

Om du använder trädgårdsavfallet i din egen trädgård så får du näring och jordförbättrare där. Du spar in flera resor, den till återvinningscentralen, den till handelsträdgården och leveransen av jord och gödsel till handelsträdgården.

Det här är ris och grenar

Exempelvis:

 • Buskar, fri från jord
 • Julgran, äkta gran
 • Ris
 • Kvistar
 • Grenar
 • Rötter, fri från jord
 • Stock
 • Stubbe fri från jord
 • Träd
 • Trädgrenar
 • Trädstammar

Men inte det här

 • Plast
 • Jord och sten
 • Invasiva växter
 • Staket och trall
 • Krukor
 • Stubbar
 • Rötter

Det här är gräs och löv

 • gräs
 • löv
 • fallfrukt
 • mossa

Men inte det här

 • Ris och grenar
 • Invasiva växter

Viktigt - tänk på!

 • Avlägsna eventuella säckar som trädgårdsavfallet ligger i innan du slänger det. Töm säckar och krukor (dessa sorteras separat på en återvinningscentral).
 • Plast och jord sorteras i separata fraktioner
 • Trä sorteras separat
 • Lupiner, parkslide och andra invasiva växter ska sorteras som energiåtervinning. Detta eftersom de bland annat konkurrerar ut vanliga ängsblommor. Kontakta personal om du har invasiva växter.

Här kan du lämna ris och grenar, gräs och löv

För att se vilka återvinningscentraler som tar emot ris och grenar, gräs och löv, läs på respektive återvinningscentrals sida som du hittar här.

Vad händer sen?

Ris och grenar flisas och blandas med slam för att sedan lagras en tid innan den färdiga jorden/materialet kan användas som sluttäckning vid våra gamla deponier.