Kyl och frys

Det här är kyl/frys

Exempelvis kylskåp, frysskåp och frysbox. Även värmepumpar ska sorteras som kyl/frys eftersom de kan innehålla freon.

Tänk på!

  • Gamla kylar och frysar innehåller freon som kan ge skador på ozonskiktet om det läcker ut. Det är därför viktigt att dessa tas om hand på rätt sätt.

Här kan du lämna kyl/frys

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler

Vad händer sen?

Kyl och frys är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Kylar och frysar transporteras till El-Kretsens underentreprenör där kylmedlen töms och tas om hand. Resterande beståndsdelar återvinns i den mån det är möjligt.