Elavfall, TV och monitorer

Det här är TV och monitorer

Exempelvis:

  • TV
  • Datorskärm och laptop
  • Monitorer

Det här är inte TV och monitorer

Tänk på!

  • Produkter med bildrör samt övriga monitorer ska behandlas extra försiktigt. Dessa innehåller ämnen som är hälsoskadliga samt glas, som om det krossas, riskerar att skada de som ska ta hand om produkterna.

Här kan du lämna TV och monitorer

  • Producentansvaret innebär att återförsäljare av de produkter som omfattas av producentansvar är skyldiga att ta emot din gamla produkt när du köper en ny. Det kan vara en kyl, frys, TV, video, däck, batterier eller lysrör.

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler

Vad händer sen?

Elektronikavfall omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Elektronikavfallet transporteras till specialiserade återvinningsanläggningar där avfallet demonteras och sorteras för att därefter förädlas till nya råvaror och energi.