Elavfall, ljuskällor och lysrör och lysrör

Det här är ljuskällor och lysrör

Alla typer av lampor ska sorteras som elavfall och lämnas till en återvinningscentral.

  • Vanliga glödlampor
  • Smålampor från t ex ficklampor, halogenlampor, lågenergilampor
  • Lysdiod-/LED-lampor
  • Korta lysrör och raka lysrör av traditionell typ

Men inte det här

  • Batterier (sorteras som batterier i en batteribox, en återvinningsstation eller en återvinningscentral).
  • Armaturer

Tänk på!

  • Vanliga glödlampor innehåller en liten mängd bly som är skadligt för levande organismer. Förpacka dem innan transport så att de inte går sönder. Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver som är ett starkt gift för såvål människor och djur som för miljön.
  • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör är farligt avfall och därför är det extra viktigt att de inte slängs bland de vanliga soporna.
  • Förbrukade ljuskällor/lysrör kan lämnas till en återförsäljare när du köper en ny ljuskälla/lysrör.

Här kan du lämna ljuskällor och lysrör

  • Producentansvaret innebär att återförsäljare av de produkter som omfattas av producentansvar är skyldiga att ta emot din gamla produkt när du köper en ny. Det kan vara en kyl, frys, TV, video, däck, batterier eller lysrör.

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler

Vad händer sen?

Insamlade glödlampor och lågenergilampor transporteras till en anläggning där blyet, glaset och andra metaller sorteras och återvinns. Det avskilda kvicksilvret läggs på långtidsdeponi. Lysrör går direkt till återvinning. Men bara hela lysrör kan återvinnas, så var rädd om dem när du transporterar dem.