Avfall och återvinning

Alla är skyldiga att lämna sitt hushållsavfall

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Vi har fått uppdraget av våra ägarkommuner att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att vi förutom att tömma avfallskärl även ansvarar för de återvinningscentraler som finns i respektive kommun.

Vi arbetar på uppdrag av våra ägarkommuner och tillsynsmyndigheter är Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd samt Bräckes bygg- och miljönämnd. Tillsynsmyndigheten har till uppgift att kontrollera att vi utför vårt uppdrag på rätt sätt. Det är även våra ägarkommuners bygg- och miljönämnder som beviljar dispenser och tillstånd enligt renhållningsföreskrifterna.

Avfallstrappa innehållande stegen 1. Avfallsminimera 2. Återanvända 3. Återvinna 4. Energiutvinna 5. Deponera Steg 1. Avfallsminimera Steg 2. Återanvända Steg 3. Återvinna Steg 4. Energiutvinna Steg 5. Deponera

Med avfallstrappan som utgångspunkt

Vatten och Miljöresurs mål är att hantera hushållsavfallet på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Avfallshanteringen ska utformas så att människors hälsa och vår gemensamma miljö skyddas på både kort och lång sikt.

Föreskrifter om avfallshantering

I varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hur avfallshanteringen i kommunen ska skötas. Renhållningsordningen fastställs av kommunfullmäktige.