Plockanalys ger insikt om hushållens avfallsvanor

Hösten 2023 fick AMP Sverige i uppdrag av Vatten och miljöresurs att göra en plockanalys i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner – med syftet att ta reda på vad hushållen slänger i sina kärl för restavfall. Totalt deltog 797 hushåll i analysen och insamlingen skedde under tre dagar i slutet av oktober 2023.

sopbil som tömmer ut allt innehåll på en platta

Analysen gav en ögonblicksbild av hushållens avfallsvanor och visade att de i genomsnitt slänger 3,6 kg restavfall per vecka, men den siffran skulle kunna minska, då långt ifrån allt räknas som restavfall.

Detta hade hushållen slängt i sina kärl för restavfall:

  • Matavfall: 29%
  • Tidningar och förpackningar: 25,7%
  • Trädgårdsavfall: 3%
  • Inert avfall: 4,5%
  • Elavfall: 0,3%
  • Farligt avfall: 0,1%
  • Övrigt brännbart: 37,4%

Av allt innehåll skulle alltså 63 procent kunna sorteras för återvinning. En fjärdedel av allt restavfall skulle kunna bli nytt papper och nya förpackningar, om de sorterades rätt. Exempelvis kan gamla pappersförpackningar bli nya genom en process där pappersfibrerna från återvunna förpackningar pressas ihop och blir till ny kartong – ett mycket mer energisnålt alternativ i stället för att använda skogsråvara.

Robin Loo, avfallschef på Vatten och miljöresurs, förklarar att det finns mycket att vinna om fler börjar sortera sina sopor.

– Matavfallet kan göra nytta som biogödsel och biogas, gamla tidningar blir nya tidningar. Restavfallet minskas och villaägarna kan dessutom spara pengar om kärlen töms mer sällan, säger Robin Loo

Kampanjen #matakärlet ska få fler att börja sortera matavfall

Plockanalysen är ett viktigt verktyg för Vatten och miljöresurs att prioritera insatser för att öka andelen avfall som sorteras. Bland annat visade analysen att 29 procent av restavfallet borde ha sorterats som matavfall.

Det, tillsammans med insikten att 2216 matavfallskärl fortfarande står oanvända i de tre kommunerna, blev startskottet till kampanjen #MataKärlet. Kampanjen vänder sig till permanentboende och målsättningen är att halvera antalet oanvända kärl fram till sista augusti 2024.

– För många invånare är det en omställning att börja sortera matavfall och med kampanjen vill vi förklara varför det är viktigt att sortera och förhoppningsvis motivera fler att bidra till ökad sortering, säger Robin Loo, avfallschef på Vatten och miljöresurs.

Nästa plockanalys kommer att göras under hösten 2024.

Två personer som sorterar ut avfall i olika sopsäckar i en stor lokal

Utsortering av avfall sker i olika säckar för att sedan kunna räkna ihop procentsatser av det som hamnat i restavfallskärlen

Två personer går igenom soppåsar på ett stort bord för att sortera avfallet

Noggrann genomgång av soppåsar från 797 hushåll i Berg, Bräcke och Härjedalen.