Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det kommunala dricksvattnet i din kran är både gott, nyttigt och lokal-producerat. Dessutom levereras vattnet direkt i din kran utan att transporteras med fordon.

Vatten och Miljöresurs producerar dricksvatten till abonnenter i både Bergs kommun och Härjedalens kommun från knappt 40 vattenverk. Vattnet transporteras i cirka 80 mil långa vattenledningar. Varje dag ser vi till att i genomsnitt 4,5 miljoner liter dricksvatten når våra abonnenter.

Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen. I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. På uppdrag av Livsmedelsverket är det i sin tur Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd som är tillsynsmyndighet för kommunernas dricksvattenanläggningar.

Dricksvattnet genomgår därför en mycket omfattande kvalitetskontroll. Prover tas på råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken, på utgående dricksvatten samt på kranvatten hos kunden. Vatten och Miljöresurs tar flera hundra vattenprover per år.