Vanliga frågor om avgifter för vatten och avlopp

Matavfall

Här får du svar på de vanligaste frågorna om avgifter för vatten och avlopp. Hittar du inte svaret på din fråga så är du alltid välkommen att ringa vår Kundservice 010-25 15 315.

Vem bestämmer hur hög-avgiften ska vara?

Kommunfullmäktige i Bergs respektive Härjedalens kommun. Vatten och Miljöresurs tar fram ett förslag på hur hög avgiften behöver vara baserat på vilka kostnader vi har. Sedan tar Fullmäktige beslut.

Vad går min va-avgift till?

Att Vatten och Miljöresurs producerar dricksvatten, underhåller och förnyar ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt tar hand om och renar avloppsvatten. Service till kunder och administration finansernas också av va-avgifter.

Här kan du läsa mer om vad va-avgiften går till

Jag vill veta hur mycket vatten mitt hushåll förbrukar, får jag ha vattenmätare?

Härjedalens kommun har beslutat att endast storförbrukare ska ha vattenmätare. Bergs kommun har beslutat att endast permanentboende ska ha vattenmätare. Bergs kommuns beslut beror på att det är svårt att få tag på fastighetsägare vid mätarbyte eftersom många som äger fritidshus bor på annan ort.

Vattenmätare innebär kostnader för administration och hantering som du får betala i form av ökade va-avgifter. Vattenmätare behöver bytas var tionde år och kalibreras för att vara godkända.

Jag har ett fritidshus som jag bara nyttjar några gånger per, kan jag inte få en lägre va-avgift?

Nej, alla med kommunalt vatten och avlopp betalar solidariskt för skötsel och underhåll av alla ledningar och anläggningar som behövs. Du betalar för nyttan av att kunna använda vattnet, inte för hur mycket vatten som du använder.

Varför är va-avgiften så hög?

Den stora kostnaden för va-kollektivet är att ha anläggningar som ständigt ska kunna leverera, oavsett om det är 10 personer en vecka och 10 000 personer veckan därpå i samma område. Detta är extra utmanande i kommuner med många fritidshus, som Bergs och Härjedalens kommuner.

Värt att tänka på är ändå att rent och friskt kranvatten är minst 250 gånger billigare än flaskvatten och förbrukar runt 300 gånger mindre energi vid framställningen.

Hur hög är va-avgiften här jämfört med resten av landet?

Om man tittar på en vanlig villa (typhus A) så ligger förbrukningsavgiften i Härjedalens kommun på placering 158 och Bergs kommun på placering 120 av 290 kommuner. Högst va-taxa har den kommun som ligger på placering 1.

Här finns taxestatistik från Svenskt vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om jag inte kan minska mina kostnader för vatten, varför ska jag då spara vattnet?

Du behöver inte spara på vattnet i den bemärkelsen, men vi uppmuntrar till en medveten och ansvarsfull förbrukning. Speciellt under varma och torra perioder på sommaren när vattenförbrukningen ökar. men även på vårvintern innan snösmältningen har börjat och grundvattennivåerna kan börja fyllas på igen.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du enkla tips på hur du kan använda vattnet smartlänk till annan webbplats