Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter är extra insatser av Vatten och Miljöresurs personal som till exempel nedtagning av vattenmätare, eller avstängning av vatten.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fastställer taxan för sin kommun. Det gör att tilläggsavgifterna är olika beroende på vilken kommun din fastighet ligger i.

Bergs kommun

Ordinarie arbetstid för Vatten och Miljöresurs driftpersonal är vardagar kl 07.00 till kl 16.00. Arbeten som utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av belopp enligt nedanstående.

Alla avgifter som anges är inklusive moms och gäller från 1 Januari 2018. Tilläggstjänsterna beställs i de flesta fall av kunden själv via kundservice.

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.


Pris

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare

750 kr

 

Tillfällig avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

Tillfällig avstängning eller påsläpp av vatten exempelvis i samband med renovering eller avställning av fritidshus.

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.


Avgift

Tillfällig avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

450 kr

 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.


Inkl moms

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare

450 kr

 

Ur- eller inkoppling av vattenanslutning

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.


Inkl moms

Ur- eller inkoppling av vattenanslutning

6 000 kr

 

Undersökning av vattenmätare

Kostnaden faktureras på nästa faktura. Beställ via kundservice.


Inkl moms

Undersökning av vattenmätare

600 kr

 

Underlåtenhet att skicka in avläsningskort för vattenmätare

Att avläsningskort för vattenmätare inte skickas in. Kostnaden faktureras på nästa faktura.


Inkl moms

Underlåtenhet att skicka in avläsningskort för vattenmätare

450 kr


Förgäves besök och arbete utanför ordinarie arbetstid

Att personal från Vatten och Miljöresurs nekas tillträde till vattenmätare, att ingen öppnar vid avtalad tid eller att arbete begärs utanför ordinarie arbetstid. Kostnaden faktureras på nästa faktura.


Inkl moms

Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare

365 kr

Förgäves besök

365 kr

Begärt arbete utanför ordinarie arbetstid

100% på ordinarie taxa

Härjedalens kommun

Härjedalen kommuns VA-taxa har inga tilläggsavgifter för extra insatser som till exempel nedtagning av vattenmätare, eller avstängning av vatten.

Fullständig taxa för VA

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga VA-taxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.