Brukningsavgift Härjedalens kommun

Härjedalens kommun har beslutat om en ny va-taxa och de nya avgifterna för vatten och avlopp kommer att börja gälla från den 1 januari 2022.

De viktigaste förändringarna i Härjedalens kommun

  • Kommunen ersätter dagens poängtaxa med årliga avgifter

Tidigare har brukningsavgiften för bostäder bestämts utifrån antalet rum i villan eller lägenheten, ju fler rum desto högre avgift. Den avgiften ersätts i den nya va-taxan med en grundavgift, en förbrukningsavgift och en bostadsenhetsavgift som tillsammans utgör den årliga avgiften. Det innebär att flerbostadshus får sänkt avgift samtidigt som avgiften ökar för de flesta villor och fritidshus.

  • Avgifter ska inte längre baseras på storlek på hus/lägenhet

Enligt nuvarande va-taxa debiteras hus och lägenheter som är 40 kvadratmeter eller mindre en lägre avgift än de som är större än 40 kvadratmeter. Kommunen tar bort den skillnaden eftersom nyttan av vattentjänsterna och kostnaderna för vatten och avlopp är den samma oavsett storlek på hus eller lägenhet.

  • Kommunen inför bostadsenhetsavgift

För verksamheter som till exempel butiker, industrier, kontorslokaler, sjukhus inför kommunen en bostadsenhetsavgift. Bostadsenhetsavgiften är den avgift som har starkast koppling till fastighetens nytta av va-tjänsterna och det är även den avgiften som i förekommande fall bidrar till kostnaderna för drift och underhåll av dagvattenverksamheten.

  • Kommunen inför dagvattenavgift

De fastigheter som har sin dränering eller sitt takvatten anslutet till kommunens ledningar och/eller som bor vid en gata där regn- och smältvatten leds bort till kommunens ledningar ska börja betala dagvattenavgift. Dagvattenavgiften består av två avgifter, mer om detta kan du läsa på www.vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats.

 Så påverkas du som äger en villa eller fritidshus

  • Avgifterna för villor och fritidshus kommer att öka i de flesta fall. För fastigheter som endast är anslutna till vatten eller spillvatten blir ökningen större.
  • Villor och fritidshus på 40 kvadratmeter eller mindre får den största ökningen. Anledningen till det är att kommunen tar bort avgiftsskillnaden som tidigare har baserats på bostadens storlek.

Exempel: För en villa med 5 rum och kök som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten innebär den nya taxan att avgiften höjs med 323 kronor per år, inklusive moms.

Exempel: För en villa med 3 rum och kök som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten innebär den nya taxan att avgiften höjs med 1 005 kronor per år, inklusive moms.

Så påverkas du som äger ett fritidshus

Så påverkas du som äger en fastighet med flerbostadshus

  • Fastigheter med flerbostadshus kommer i de flesta fall att få sänkta avgifter eftersom den nya va-taxan innebär att endast en grundavgift per fastighet debiteras oavsett hur många lägenheter som i finns i byggnaderna på fastigheten.
  • Undantaget är flerbostadshus som till största delen innehåller lägenheter på 40 kvadratmeter eller mindre, som istället får höjda avgifter. Anledningen till det är att kommunen tar bort avgiftsskillnaden som tidigare har baserats på bostadens storlek.

Exempel: Ägaren till ett flerbostadshus med 10 lägenheter om 3 rum och kök, alla större än 40 kvadratmeter, som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten får enligt den nya taxan en sänkt avgift på 10 200 kronor per år.

Exempel: Ägaren till motsvarande fastighet som enbart innehåller lägenheter mindre än 40 kvadratmeter får en höjning på 6 836 kronor per år.

 Verksamheter

Införandet av bostadsenhetsavgift innebär att verksamheter i de allra flesta fall får höjda brukningsavgifter. Störst höjning får de med stora lokalytor och låg vattenförbrukning.

OBS! För verksamheter jämställs varje påbörjat 300-tal kvadratmeter bruttoarea med en bostadsenhet. Det är därför viktigt att du ser till att vi har uppdaterade och korrekta uppgifter om fastighetens lokalytor så att vi kan säkerställa att rätt brukningsavgift debiteras. Om det råder minsta osäkerhet kring detta så kontakta kundservice på Vatten och Miljöresurs så går vi igenom uppgifterna tillsammans.

Exempel på avgifter

Villor och fritidshus

Villor och fritidshus

Villor och fritidshus ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

Antal rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

3 rok mindre än 40 kvm

5119 kr

7830 kr

+2711

3 rok större än 40 kvm

6825 kr

7830 kr

+1005

4 rok större än 40 kvm

7166 kr

7830 kr

+ 664 kr

5 rok större än 40 kvm

7508 kr

7830 kr

+ 323 kr

6 rok större än 40 kvm

7849 kr

7830 kr

-19 kr

7 rok större än 40 kvm

8190 kr

7830 kr


Villor och fritidshus ansluten till vatten och spillvatten

Antal rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

3 rok mindre än 40 kvm

5119 kr

7695 kr

+ 2576 kr

3 rok större än 40 kvm

6825 kr

7695 kr

+ 870 kr

4 rok större än 40 kvm

7166 kr

7695 kr

+ 529 kr

5 rok större än 40 kvm

7508 kr

7695 kr

+ 188 kr

6 rok större än 40 kvm

7849 kr

7695 kr

- 154 kr

7 rok större än 40 kvm

8190 kr

7695 kr

 - 495 kr

Villor och fritidshus ansluten till vatten

Antal rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

3 rok mindre än 40 kvm

2559 kr

5319 kr

+ 2760 kr

3 rok större än 40 kvm

3413 kr

5319 kr

+ 1907 kr

4 rok större än 40 kvm

3583 kr

5319 kr

+ 1736 kr

5 rok större än 40 kvm

3754 kr

5319 kr

+ 1565 kr

6 rok större än 40 kvm

3924 kr

5319 kr

+ 1395 kr

7 rok större än 40 kvm

4095 kr

5319 kr

 +1224 kr

Villor och fritidshus ansluten till spillvatten

Antal rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

3 rok mindre än 40 kvm

2559 kr

4626 kr

+ 2067 kr

3 rok större än 40 kvm

3413 kr

4626 kr

+ 1213 kr

4 rok större än 40 kvm

3583 kr

4626 kr

+ 1043 kr

5 rok större än 40 kvm

3754 kr

4626 kr

+ 872 kr

6 rok större än 40 kvm

3924 kr

4626 kr

+ 702 kr

7 rok större än 40 kvm

4095 kr

4626 kr

 + 531kr

Flerbostadshus för permanent- och fritidsboende

Flerbostadshus för permanent- och fritidsboende

Flerbostadshus anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten

Antal lägenheter och rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

51 188 kr

58 050 kr

+ 6863 kr

30 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

153 563 kr

169 650 kr

+ 16 088 kr

10 lgh på 3 rok större än 40 kvm

68 250 kr

58 050 kr

- 10 200 kr

30 lgh på 3 rok större än 40 kvm

204 750 kr

169 650 kr

- 35 100

10 lgh på 4 rok större än 40 kvm

71 663 kr

58 050 kr

-13 613 kr

30 lgh på 4 rok större än 40 kvm

214 988 kr

169 650 kr

- 45 338 kr

10 lgh på 5 rok större än 40 kvm

75 075 kr

58 050 kr

-17 025 kr

30 lgh på 5 rok större än 40 kvm

225 225 kr

169 650 kr

-55 575 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 1

197 925 kr

169 650 kr

-28 275 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 2

214 988 kr

169 650 kr

-45 338 kr

1) Lägenheterna på 2 rok är mindre än 40 kvm, övriga lägenheter är större än 40 kvm2) Samtliga lägenheter är större än 40 kvm

Flerbostadshus anslutet till vatten och spillvatten

Antal lägenheter och rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

51 188 kr

56 700 kr

+ 5513 kr

30 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

153 563 kr

165 600 kr

+ 12 038 kr

10 lgh på 3 rok större än 40 kvm

68 250 kr

56 700 kr

-11 550 kr

30 lgh på 3 rok större än 40 kvm

204 750 kr

165 600 kr

-39 150 kr

10 lgh på 4 rok större än 40 kvm

71 663 kr

56 700 kr

-14 963 kr

30 lgh på 4 rok större än 40 kvm

214 988 kr

165 600 kr

-49 388 kr

10 lgh på 5 rok större än 40 kvm

75 075 kr

56 700 kr

-18 375 kr

30 lgh på 5 rok större än 40 kvm

225 225 kr

165 600 kr

-59 625 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 1

197 925 kr

165 600 kr

 -32 325 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 2

214 988 kr

165 600 kr

-49 388 kr

1) Lägenheterna på 2 rok är mindre än 40 kvm, övriga lägenheter är större än 40 kvm

2) Samtliga lägenheter är större än 40 kvm

Flerbostadshus anslutet till vatten

Antal lägenheter och rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

25 594 kr

32 940 kr

+ 7346 kr

30 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

76 781 kr

94 320 kr

+ 17 539 kr

10 lgh på 3 rok större än 40 kvm

34 125 kr

32 940 kr

-1185 kr

30 lgh på 3 rok större än 40 kvm

102 375 kr

94 320 kr

- 8055 kr

10 lgh på 4 rok större än 40 kvm

35 831 kr

32 940 kr

- 2891 kr

30 lgh på 4 rok större än 40 kvm

107 494 kr

94 320 kr

-13 174 kr

10 lgh på 5 rok större än 40 kvm

37 538 kr

32 940 kr

- 4598 kr

30 lgh på 5 rok större än 40 kvm

112 613 kr

94 320 kr

-18 293 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 1

98 963 kr

94 320 kr

 - 4643 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 2

107 494 kr

94 320 kr

-13 174 kr

1) Lägenheterna på 2 rok är mindre än 40 kvm, övriga lägenheter är större än 40 kvm

2) Samtliga lägenheter är större än 40 kvm

Flerbostadshus anslutet till spillvatten

Antal lägenheter och rum

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

25 594 kr

26 010 kr

+ 416 kr

30 lgh på 2 rok mindre än 40 kvm

76 781 kr

73 530 kr

- 3251 kr

10 lgh på 3 rok större än 40 kvm

34 125 kr

26 010 kr

- 8115 kr

30 lgh på 3 rok större än 40 kvm

102 375 kr

73 530 kr

- 28 845 kr

10 lgh på 4 rok större än 40 kvm

35 831 kr

26 010

kr

- 9821 kr

30 lgh på 4 rok större än 40 kvm

107494

kr

73 530 kr

- 33 964 kr

10 lgh på 5 rok större än 40 kvm

37 538 kr

26 010 kr

-11 528 kr

30 lgh på 5 rok större än 40 kvm

112 613

kr

73 530 kr

- 39 083 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 1

98 963 kr

73 530 kr

 - 25 433 kr

10 lgh på 2 rok, 10 lgh på 4 rok, 10 lgh på 5 rok * 2

107 494 kr

73 530 kr

- 33 964 kr

1) Lägenheterna på 2 rok är mindre än 40 kvm, övriga lägenheter är större än 40 kvm

2) Samtliga lägenheter är större än 40 kvm

Verksamheter och lokaler med vattenmätare (1000 kvm)

 

Lokalyta 1000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

7939 kr

16 650 kr

+ 8711 kr

1500 kbm

52 354 kr

49 050 kr

- 3304 kr

3000 kbm

101 704 kr

85 050 kr

- 16 654 kr

9000 kbm

299 104 kr

192 000 kr

- 70 054 kr


Lokalyta 1000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten och spillvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

7939 kr

16 110kr

+ 8171 kr

1500 kbm

101 704 kr

84 510 kr

- 17 194 kr

3000 kbm

101 704 kr

84 510 kr

-17 194 kr

9000 kbm

299 104 kr

228 510 kr

-70 594 kr

Lokalyta 1000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

3969 kr

10 170 kr

+ 6201 kr

1500 kbm

26 177 kr

27 990 kr

+1813 kr

3000 kbm

50 852 kr

47 790 kr

 - 3062 kr

9000 kbm

149 552 kr

126 990 kr

-22 562 kr


Verksamheter och lokaler med vattenmätare (6 000 kvm)

 

Lokalyta 6 000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

7939 kr

59 850 kr

+ 51 911 kr

1500 kbm

52 354 kr

92 250 kr

+39 896 kr

3000 kbm

101 704kr

128 250 kr

+26 546 kr

9000 kbm

299 104 kr

272 250 kr

-26 854 kr


Lokalyta 6 000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten och spillvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

7939 kr

57 150 kr

+ 49 211 kr

1500 kbm

52 354kr

89 550 kr

+37 196 kr

3000 kbm

101 704 kr

125 550 kr

-+23 846 kr

9000 kbm

299 104 kr

269 550 kr

- 29 554 kr