Brukningsavgift Bergs kommun

Bergs kommun har beslutat om en ny va-taxa och de nya avgifterna för vatten och avlopp kommer att börja gälla från den 1 januari 2022.

De viktigaste förändringarna i Bergs kommun

  • Kommunen inför förbrukningsavgift

Alla fastigheter (oavsett om det gäller ett fritidshus eller permanentboende) som saknar vattenmätare får en årlig förbrukningsavgift i stället för den schablonavgift som tidigare har debiterats för 75 kubikmeter/år för fritidshus eller 150 kubikmeter/ år för ett permanentboende.

  • Kommunen tar bort minimumavgift

Minimiavgiften motsvarande 75 kubikmeter per år för permanentboende med vattenmätare utgår. Alltså kommer du att betala grundavgift, bostadsenhetsavgift samt för din faktiska vattenförbrukning.

  • Kommunen inför dagvattenavgift

De fastigheter som har sin dränering eller sitt takvatten anslutet till kommunens ledningar eller som bor vid en gata där regn- och smältvatten leds bort till kommunens ledningar ska börja betala dagvattenavgift. Dagvattenavgiften består av två avgifter och är i förhållande till övriga va-avgifter låg.

 Så påverkas du som äger en villa för permanentboende

  • Villor utan vattenmätare: Brukningsavgiften blir lägre, hur stor avgiften blir beror på om din fastighet är ansluten till dagvatten.

För en villa med vatten, spillvatten och dagvatten med årlig förbrukning av 150 kubikmeter innebär detta att brukningsavgiften sänks med cirka 1 200 kronor per år.

  • Villor med vattenmätare: Avgiften blir för de flesta lägre, hur stor avgiften blir påverkas av hur mycket vatten hushållet förbrukar.

För en villa med vatten, spillvatten och dagvatten med mätning och en uppskattad förbrukning av 150 kubikmeter innebär detta att avgiften sänks med cirka 600 kronor per år.

Så påverkas du som äger ett fritidshus

För ett fritidshus med vatten och spillvatten höjs avgiften med cirka 900 kronor per år.

 Så påverkas du som äger ett flerbostadshus

De flesta flerbostadshus kommer att få en sänkt brukningsavgift, hur stor avgiften blir beror på hur stor vattenförbrukning varje lägenhet har.

Exempel på avgifter

Villor

Villor utan vattenmätare

Villor utan vattenmätare

Tabellen visar va-tjänster och avgifter för villor utan vattenmätare

VA-tjänster

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

Villa ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

8107 kr

6900 kr

- 1207 kr

Villa ansluten till vatten och spillvatten

8107 kr

6775 kr

-1332 kr

Villa ansluten till V

5233 kr

4695 kr

- 538 kr

Villa ansluten tilll S

4594 kr

4080 kr

- 514 kr

Villor med vattenmätare

Villor med vattenmätare

Villa ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

Årlig förbrukning kubikmeter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

50 kbm

5874 kr

5500 kr

- 374 kr

100 kbm

6618 kr

6500 kr

- 118 kr

150 kbm

8107 kr

7500 kr

- 607 kr

Villa ansluten till vatten och spillvatten

Årlig förbrukning kubikmeter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

50 kbm

5874 kr

5375 kr

- 499 kr

100 kbm

6618 kr

6375 kr

- 243 kr

150 kbm

8107 kr

7375 kr

 - 732 kr

Villa ansluten till vatten

Årlig förbrukning kubikmeter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

50 kbm

4004 kr

3925 kr

- 79 kr

100 kbm

4414 kr

4475 kr

+ 61 kr

150 kbm

5233 kr

5025 kr

 -208 kr


Fritidsboende (fritidshus och lägenhetshus)

Fritidshus

Va-tjänster för fritidshus

VA-tjänster

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

Fritidshus ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

5874 kr

6900 kr

+1027 kr

Fritidshus ansluten till vatten och spillvatten

5874 kr

6775 kr

+ 902 kr

Fritidshus ansluten till vatten

4004 kr

4695 kr

+ 691 kr

Fritidshus ansluten tilll spillvatten

3589 kr

4080 kr

+ 491 kr

Lägenhetshus för fritidsboende

Lägenhetshus anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

43 255kr

51 000kr

+7745 kr

20

84 790 kr

100 000 kr

+15 210 kr

30

126 325 kr

149 000 kr

+22 675 kr

Lägenhetshus anslutet till vatten och spillvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

43 255 kr

49 750 kr

+6495 kr

20

84 790 kr

97 500 kr

+12 710 kr

30

126 325 kr

145 250 kr

+ 18 925 kr

Lägenhetshus anslutet till vatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

24 564 kr

28 950 kr

+ 4386 kr

20

47409 kr

55 900 kr

+ 8492 kr

30

70 253 kr

82 850 kr

 + 12 597 kr

Lägenhetshus ansluten till spillvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

20 411 kr

22 800 kr

+ 2389 kr

20

39 102 kr

43 600 kr

+ 4499 kr

30

57 792 kr

64 400 kr

 + 6608 kr

Flerbostadshus

Flerbostadshus utan vattenmätare

Flerbostadshus anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

65 590 kr

51 000 kr

- 14 590 kr

20

119 075 kr

100 000 kr

- 19 075 kr

30

162 175 kr

149 000 kr

-13 175 kr

Lägenhetshus anslutet till vatten och spillvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

65 590 kr

49 750 kr

- 15 840 kr

20

119 075 kr

97 500 kr

- 21 575 kr

30

162 175 kr

145 250 kr

-16 925 kr

Lägenhetshus anslutet till vatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

36 849 kr

28 950 kr

- 7899 kr

20

66 265 kr

55 900 kr

-10 365 kr

30

89 970 kr

82 850 kr

 - 7120 kr

Lägenhetshus ansluten till spillvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

30 462 kr

22 800 kr

- 7662 kr

20

59 203 kr

43 600 kr

-15 603 kr

30

87 945 kr

64 400 kr

- 23 545 kr


Flerbostadshus med vattenmätare

Flerbostadshus anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

50 700 kr

47 000 kr

- 3700 kr

20

96 740 kr

92 000 kr

- 4740 kr

30

139 840 kr

137 000 kr

- 2840 kr

Lägenhetshus anslutet till vatten och spillvatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

50 700 kr

45 750 kr

- 4950 kr

20

96 740 kr

89 500 kr

- 7240 kr

30

139 840 kr

133 250 kr

- 6590 kr

Lägenhetshus anslutet till vatten

Antal lägenheter

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

10

28 659 kr

26 750 kr

-1909 kr

20

53 981 kr

51 500 kr

- 2481 kr

30

77 686 kr

76 250 kr

 -1436 kr

Avgifterna för flerbostadshus baseras på en antagen vattenförbrukning om 100 kbm per år och lägenhet

Verksamheter och lokaler

Verksamheter och lokaler med vattenmätare (1000 kvm)

 

Lokalyta 1000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

13 867 kr

15 000 kr

+1133 kr

1500 kbm

54 070 kr

42 000 kr

- 12 070 kr

3000 kbm

89 920 kr

72 000 kr

-17 920 kr

9000 kbm

198 220 kr

192 000 kr

- 6220 kr


Lokalyta 1000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten och spillvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

13 867 kr

14 500 kr

+ 633 kr

1500 kbm

54 070 kr

41 500 kr

- 12 570 kr

3000 kbm

89 920 kr

71 500kr

- 18 420 kr

9000 kbm

198 220 kr

191 500 kr

- 6720 kr

Lokalyta 1000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

8401 kr

9150 kr

+ 749 kr

1500 kbm

30 513 kr

24 000 kr

- 6513 kr

3000 kbm

50 230 kr

40 500 kr

 - 9730 kr

9000 kbm

109 795 kr

106 500 kr

- 3295 kr


Verksamheter och lokaler med vattenmätare (6 000 kvm)

 

Lokalyta 6 000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

44 587kr

55 000 kr

+10 413 kr

1500 kbm

84 790 kr

82 000kr

- 2790 kr

3000 kbm

120 640 kr

112 000 kr

-8640

9000 kbm

228 940kr

232 000 kr

-+3060 kr


Lokalyta 6 000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten och spillvatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

44 587 kr

52 500 kr

+ 633 kr

1500 kbm

84 790 kr

79 500 kr

-- 5290 kr

3000 kbm

120 640 kr

109 500 kr

-11 140 kr

9000 kbm

228 940 kr

229 500 kr

+560 kr

Lokalyta 6 000 kvadratmeter bruttoarea ansluten till vatten

Årlig förbrukning

Taxa 2021

Avgift per/år

Taxa 2022

Avgift per/år

Förändring kr/år

150 kbm

25 297 kr

31 150 kr

+ 5853 kr

1500 kbm

47 409 kr

46 000 kr

- 1409 kr

3000 kbm

67 126 kr

62 500 kr

- 4626 kr

9000 kbm

126 691 kr


128 500 kr

+1809 kr