Anläggningsavgift

För att ansluta vatten och avlopp till din fastighet betalar du en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka dels kostnaden för anslutningen och det lokala ledningsnätet dels fastighetens del av de allmänna vatten- och avlopps-anläggningarna.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som fastställer taxan för sin kommun. Det gör att anläggningsavgiftens storlek är olika beroende på vilken kommun din fastighet ligger i.

Anläggningsavgiften tas ut vid anslutning till kommunalt vatten- och avlopp samt vid om- och tillbyggnad av fastighet som redan är anslutna.

Nedan hittar du exempel på vad det kan kosta att ansluta en enfamiljsvilla i respektive kommun. För exakt beräkning av din avgift kontaktar du kundtjänst.

Bergs kommun - typexempel för enfamiljsvilla


Anslutning


Vatten och spillvatten

132 190 kr

Endast vatten

66 100 kr

Endast spillvatten

90 880 kr

Siffrorna är inklusive moms och baserade på gällande VA-taxa.

Härjedalens kommun - typexempel för enfamiljsvilla


Anslutning


Vatten och spillvatten

146 276 kr

Endast vatten

90 651 kr

Endast spillvatten

90 651 kr

Siffrorna är inklusive moms och baserade på gällande VA-taxa.

Vid anslutning av ytterligare ändamål tillkommer en etableringsavgift om för närvarande 25 019 kr.

Fullständig taxa för VA

Ovanstående är ett utdrag ur respektive kommuns fullständiga VA-taxa. Längst ned på denna sida kan du ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar