Vatten

Kommunalt vatten finansieras solidariskt

Det vatten som fanns på dinosauriernas tid, på bronsåldern och när din mormor var liten flicka är samma vatten som vi badar i och dricker idag. Det är även samma vatten som våra barn och barnbarn och generationer efter det kommer att bada i och dricka. Vattnet lånas, används och återförs i ett evigt kretslopp. Därför behöver vi vara rädda om det!

Visste du att

  • Vatten är en kemisk förening mellan väte och syre.
  • Av allt vatten på jorden finns 98 procent i haven som saltvatten och bara 2 procent är drickbart sötvatten.
  • 80 procent av sötvattnet är bundet som is i glaciärer och polarområden. Kvar är knappt 0,5 procent tillgängligt sötvatten.
  • Den genomsnittliga förbrukningen av dricksvatten per person och dygn i ett hushåll är ca 160 liter. Av detta använder vi cirka 10 liter till mat och dryck. I övrigt använder vi dricksvattnet till att spola toaletten, diska, tvätta med mera.

Kranvatten är minst 250 gånger billigare än flaskvatten och förbrukar runt 300 gånger mindre energi vid framställningen.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar