Utbyggnad av vatten och avlopp i Härjedalen

I Härjedalen pågår sedan några år tillbaka en stor utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Miljö och hälsa är i fokus för hela satsningen och syftet är att leva upp till ökade myndighetskrav samt trygga leverans och kapacitet till befintliga och nya kunder i många år framöver. Vatten och miljöresurs genomför utbyggnaden på uppdrag av Härjedalens kommun inom ramen för projektet VA 2025.

Projektet jobbar inom fyra geografiska områden: Funäsdalen, Vemdalen, Lofsdalen och Sveg. I Funäsdalen och Vemdalen pågår arbetet för fullt. I området Lofsdalen genomförs en utredning för att ta reda på mer om behovet och i Sveg planeras ett nytt avloppsreningsverk på sikt.

Funäsdalen

Läs mer om det pågående
arbetet.

Vemdalen

Läs mer om det pågående arbetet.

Kontakt

Kontakta oss om du vill ha mer information.

Frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Nyheter


  • 300 meter ledning på Ljusnedalssjöns botten


    När det nya reningsverket i Funäsdalen tas i drift kommer det renade vattnet att ledas ut i Ljusnedalssjön. Den 1,3 kilometer långa ledningen från reningsverket ner till sjön är på plats och cirka 300 meter sjöledning ligger sedan förra vintern på sjöbotten. Just nu pågår arbetet med att koppla ihop de båda ledningarna.
    Läs mer