Förslag på justering av VA-taxa Härjedalens kommun

Inför varje nytt år tas beslut om nya taxor och avgifter i kommunfullmäktige. Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (VA), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.

Ärendet går upp till kommunstyrelsen i Härjedalen den 16 november. Den nya taxan träder därefter i kraft den 1 januari 2024.

Typhus A
Den föreslagna indexeringen av VA-taxan innebär ingen höjning på brukningsavgifterna. För en normalvilla* som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 6,3 %, en kostnadsökning med 11 907 kr inklusive moms.

* Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2 . Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m³ /år. Avgifterna redovisas inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten

Typhus B
Den föreslagna indexeringen av VA-taxan innebär ingen höjning på brukningsavgifterna. För ett flerbostadshus* som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 6,3 %, en kostnadsökning med 25 137 kr inklusive moms.

* Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Vattenförbrukning 2000 m³. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, tomtyta 800 m². Källa: Svenskt Vatten

Här hittar du aktuella taxor för Härjedalens kommun Öppnas i nytt fönster.