Förslag på justering av VA-taxa Bräcke kommun

Inför varje nytt år tas beslut om nya taxor och avgifter i kommunfullmäktige. Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (VA), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.

Ärendet går upp till kommunstyrelsen i Bräcke den 22 november. Den nya taxan träder därefter i kraft den 1 januari 2024.

Typhus A
Den föreslagna indexeringen av VA-taxan innebär en höjning på 23 % på brukningsavgifterna, vilket för en normalvilla* skulle innebära en kostnadsökning på 1812 kr/år eller 151 kr/månad.

Anläggningstaxan indexeras ej för Bräcke.

Typhus B
Den föreslagna indexeringen av VA-taxan innebär en höjning på 23 % på brukningsavgifterna, vilket för ett flerbostadshus* totalt skulle innebära en kostnadsökning på 20967/år eller ca 1747 kr/månad.

Anläggningstaxan indexeras ej för Bräcke.

* Jämförelse med typhus i Bräcke kommun går inte att jämföra med typhus i Berg och Härjedalens kommuner då dagvatten inte debiteras i Bräcke.

Här hittar du aktuella taxor för Bräcke kommun Öppnas i nytt fönster.