Det här går din va-avgift till

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten.

Bild på diskho där pojke står och diskar

Vi på Vatten och Miljöresurs gör vårt allra bästa för att se till så att du har rinnande rent vatten i kranen och blir av med avloppet på ett hälsosamt, bekvämt och miljömässigt bra sätt. I korthet är det som din va-avgift går till.

Produktion av dricksvatten

För att du ska få rent vatten i din kran där hemma så går en hel av de pengar som du betalar för vatten och avlopp till att producera dricksvatten. Vatten och Miljöresurs renar grundvatten eller ytvatten för att det ska hålla dricksvattenkvalitet. Sedan distribuerar vi dricksvattnet genom ledningsnätet till din kran.

Rening av avloppsvatten på ett hållbart sätt

Vatten och Miljöresurs behöver också på ett miljömässigt och hållbart sätt ta hand om allt dricksvatten som du har använt för att till exempel spola i toaletten eller diska med. Vi renar avloppsvattnet, som kommer från ditt hem, i våra reningsverk innan vi släpper ut det i naturen. Vi är drygt 40 personer på Vatten och Miljöresurs som aktivt sköter om allt detta ute i fält.