Varför startades VA 2025?

Under lång tid har en av de största utmaningarna för VA-verksamheten i Härjedalens kommun varit att kunna möta de utmaningar på anläggningar och försörjningssystem som kommer av den betydande utvecklingen av fjällturismen.

Den fortsatta utvecklingen, som beskrivs i kommunens översiktsplanearbete, har i nuläget ökat trycket på de befintliga VA-anläggningarna där många nu inte längre har kapacitet att klara ytterligare belastning. Samtidigt har myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på framförallt avloppsanläggningar tydliggjorts.

För att kunna möta såväl exploateringstrycket som myndighetskraven är det nödvändigt med en översyn av VA-verksamheten. Därför har Härjedalens kommun startat projektet VA 2025.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar