VA 2025 i Vemdalsområdet

Vad kommer att hända i Vemdalen?

Ursprungligt inriktningsbeslut från Kommunstyrelsen 2018-01-24 innebar följande i Vemdalsområdet:

  • Överföringsledning från Vemdalsskalet till Storhogna (Utanbergsvallarnas avloppsanläggning)
  • Överföringsledning från Björnrike syd till Björnrikes avloppsanläggning

Ett nytt inriktningsbeslut togs av Kommunstyrelsen 2020-11-11 och innebär följande:

  • Nytt avloppsreningsverk för Vemdalen by, Vemdalsskalet, Björnrike och Björnrike syd
  • Överföringsledning från Vemdalsskalet via Vemdalen till nytt avloppsreningsverk
  • Överföringsledning från Björnrike till nytt avloppsreningsverk

Projektmoment som ej ändrats är:

  • Ombyggnad av Björnrikes avloppsanläggning
  • Nya vattentäkter inom Vemdalsområdet