VA 2025 i Sveg

I Sveg kommer ett nytt avloppsreningsverk byggas för en mer effektiv rening av våra avloppsvatten så att vi kan skydda vår miljö och trygga vattendrag. Verket kommer även innebära en bättre arbetsmiljö för anställda som jobbar med kommunalt vatten och avlopp.

Illustrationsskiss med 3D-vy över reningsverk i Sveg som visar den röda byggnaden ur många olika vinklar.

Vad händer i Sveg?

  • Nytt avloppsreningsverk kommer att byggas på samma plats som befintlig anläggning. Det nya avloppsreningsverket beräknas vara klart den 30 juni 2024.
  • Mellan februari till maj 2022 kommer projektet att bygga inloppsledningar till det nya avloppsreningsverket.
  • Bygget av reningsverket kommer att upphandlas under 2022.
 

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar