Vad händer på min ort?

Syftet med projekt VA 2025 är att ta ett helhetsgrepp över avloppshanteringen i Härjedalen genom att planera för och bygga hållbara avloppslösningar som klarar föreskrifter och EU-direktiv, samt trygga den framtida vattenförsörjningen genom att utreda nya vattentäkter som klarar kommande exploateringar.

Det krävs olika åtgärder på olika orter inom regionen för att skapa ett system som fungerar för alla som bor på eller besöker någon ort i Härjedalen.

Här kan du läsa om vad som händer på din ort.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar