Sveg

I Sveg planeras ett nytt avloppsreningsverk byggas för en ökad rening av avloppsvattnet och skydda miljö och vattendrag.

Illustrationsskiss med 3D-vy över reningsverk i Sveg som visar den röda byggnaden ur många olika vinklar.

Planerad byggnation i Sveg

  • Nytt avloppsreningsverk planeras att byggas på samma plats som befintlig anläggning. Det nya avloppsreningsverket beräknas vara klart 2034.
  • Under 2022 byggde projektet inloppsledningar för nya avloppsreningsverket.