Tidsplan VA 2025

Här kan du se aktuell tidsplan för VA 2025. Observera att vi för närvarande omarbetar tidplanen då det skett ett antal ändringar i projektet.

Tidsplanen är beslutad av Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun. De datum som presenteras är alltså slutdatum för när de olika delmomenten ska vara klara.

Funäsdalsområdet

 • Avloppsreningsverk Funäsdalen 2021-12-31
 • Överföringsledning Tänndalen-Funäsdalen 2021-12-31
 • Överföringsledning Ramundberget-Funäsdalen 2025-06-30

Vemdalsområdet

 • Avloppsreningsverk Vemdalen Oklart
 • Ombyggnation avloppsanläggning Björnrike 2024-06-30
 • Överföringsledning Vemdalsskalet-Nytt reningsverk Oklart
 • Överföringsledning Björnrike-Nytt reningsverk Oklart

Övrigt

 • Avloppsreningsverk Sveg 2023-12-31
 • Avloppsreningsverk Lofsdalen 2025-12-31
 • Utredda vattentäkter 2025-12-31

Förändring av tidsplan

Ursprunglig tidsplan samt budget revideras för närvarande då det skett en del ändringar i projektet. På grund av förseningar i projektet samt högt exploateringstryck inom vissa områden vill Härjedalens kommun göra följande justeringar av slutdatum.

 • Avloppsreningsverk Funäsdalen 2023-12-31
 • Överföringsledning Tänndalen-Funäsdalen 2025-12-31
 • Överföringsledning Ramundberget-Funäsdalen 2024-12-31

Innan ovanstående ändringar kan göras måste Länsstyrelsen i Jämtlands län godkänna ändringen. För närvarande inväntar vi Länsstyrelsens beslut.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar