Tidsplan VA 2025

Här kan du se aktuell tidsplan för VA 2025. Observera att vi för närvarande omarbetar tidplanen då det skett ett antal ändringar i projektet.

Tidsplanen är beslutad av Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun. De datum som presenteras är alltså slutdatum för när de olika delmomenten ska vara klara. Vi har intr fastställda slutdatum för varje delmoment ännu på grund av att tidplanen just nu omarbetas.

Funäsdalsområdet

  • Avloppsreningsverk Funäsdalen 2023-12-31
  • Överföringsledning Tänndalen-Funäsdalen 2025-12-31
  • Överföringsledning Ramundberget-Funäsdalen 2024-12-31

Vemdalsområdet

  • Avloppsreningsverk Vemdalen Oklart
  • Ombyggnation avloppsanläggning Björnrike 2024-06-30
  • Överföringsledning Vemdalsskalet-Nytt reningsverk Oklart
  • Överföringsledning Björnrike-Nytt reningsverk Oklart

Övrigt

  • Avloppsreningsverk Sveg 2023-12-31
  • Avloppsreningsverk Lofsdalen 2025-12-31
  • Utredda vattentäkter 2025-12-31