Tidsplan VA 2025

Här kan du se den tidsplan för VA 2025 som gäller för närvarande. Tidsplanen är beslutad av Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun. De datum som presenteras är alltså slutdatum för när de olika delmomenten ska vara klara.

Funäsdalsområdet

 • Avloppsreningsverk Funäsdalen 2021-12-31
 • Överföringsledning Tänndalen-Funäsdalen 2021-12-31
 • Överföringsledning Ramundberget-Funäsdalen 2025-06-30

Vemdalsområdet

 • Överföringsledning Vemdalsskalet-Storhogna 2023-11-30
 • Ombyggnation avloppsreningsverk Björnrike 2024-06-30
 • Överföringsledning Björnrike syd-Björnrike Oklart

Övrigt

 • Avloppsreningsverk Sveg 2023-12-31
 • Avloppsreningsverk Lofsdalen 2025-12-31
 • Utredda vattentäkter 2025-12-31

Eventuell förändring av tidsplan

Några av delmomenten i tidplanen kan eventuellt ändras. På grund av pågående utredning av finansieringsmöjligheter av projektet samt högt exploateringstryck inom vissa områden vill Härjedalens kommun göra följande justeringar av slutdatum:

 • Avloppsreningsverk Funäsdalen 2023-12-31
 • Överföringsledning Tänndalen-Funäsdalen 2025-12-31
 • Överföringsledning Ramundberget-Funäsdalen 2024-12-31

Innan ovanstående ändringar kan göras måste Länsstyrelsen i Jämtlands län godkänna ändringen. För närvarande inväntar vi Länsstyrelsens beslut.