Tidsplan VA 2025

Här uppdateras den övergripande tidsplanen för projekt VA 2025 med beräknade tider för när olika arbeten har som målsättning att vara klara, så kallade sluttider för delprojekt. Arbetet är uppdelat på geografiska områden inom Härjedalens kommun för Funäsdalen, Vemdalen och övriga områden.

Det är många olika moment som sker parallellt i projektet och som i sin tur påverkar de olika sluttiderna. Alla områden går igenom projektets faser för planering, utredning, projektering och slutligen entreprenad då arbetet sker på plats. Flera arbeten sker samtidigt på olika platser i kommunen för att möta behovet och tidsplanen på en övergripande nivå i projektet.

Miljön styr arbetet

Det är miljön på plats som styr förutsättningarna och framdriften i arbetet och i sin tur tidsplanen. Det betyder att faserna för planering, utredning och projektering tar olika lång tid beroende på lokala förhållanden och fynd i miljön. Alla prioriteringar och beslut gällande tidsplanen förankras och beslutas i projektets styrgrupp samt i kommunstyrelsen för Härjedalens kommun som är projektets beställare.

Datum för när delprojekt ska vara klara

Funäsdalsområdet

 • Avloppsreningsverk i Funäsdalen: 2023-12-31
 • Överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen: 2024-12-31
 • Överföringsledning mellan Tänndalen och Funäsdalen: 2025-12-31
 • Utredda vattentäkter 2025-12-31

Vemdalsområdet

 • Ombyggnation av avloppsanläggning i Björnrike: 2024-06-30
 • Avloppsreningsverk i Vemdalen: Utredning pågår, ej beslutat.
 • Överföringsledning mellan Vemdalsskalet och planerat nytt reningsverk: Utredning pågår, ej beslutat.
 • Överföringsledning mellan Björnrike och nytt reningsverk: Utredning pågår, ej beslutat.
 • Utredda vattentäkter 2025-12-31

Övriga områden

 • Nytt avloppsreningsverk i Sveg: 2023-12-31
 • Nytt avloppsreningsverk i Lofsdalen: 2025-12-31