Delprojekt Vatten

Delprojektet ansvarar för vattenförsörjning i projekt VA 2025.

Mål för delprojekt vatten

Mål för delprojekt vatten är att innan 2025-12-31 ha utredda vattentäkter som klarar av att leverera dricksvatten till kommande exploateringar.

Milstolpar

  • Juli 2019 - Vid Tevsjön i Ljusnedal har en brunn borrats ner i berg. En provpumpning av brunnen har påbörjats i sommar och kommer att pågå i cirka ett år.
    Läs mer

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar